Artikel afbeelding

Het Zwaard van Woerden

Het 'Zwaard van Woerden' is een uniek 8e-eeuws object dat licht werpt op een 'duistere periode' in de Woerdense geschiedenis. In 2012 gevonden als roestklomp bij opgravingen aan de Hoge Woerd. Na de vondst van het zwaard vond een intensieve schoonmaak en conservering plaats.

Begraven edelman

Met het Frankisch zwaard, waar bovendien menselijke skeletresten bij lagen, heeft Woerden plotsklaps een duidelijk bewijs dat op en rond het voormalig Romeins castellum in de Vroege Middeleeuwen ook mensen verbleven. De menselijke overblijfselen geven bovendien aan dat er rond de kerk van Woerden, een voorheen onbekend vroegmiddeleeuws grafveld aanwezig is. Het zwaard was vermoedelijk een bijgift in het graf van een lokale edelman. Zo'n zwaard was immers uiterst kostbaar en alleen weggelegd voor mannen met een hoge status en macht.

Bonifatius

Woerden en het omliggende gebied was in de 8e eeuw in handen van Frankische koningen. Zij waren aanhangers van het christendom en missionarissen van elders mochten het christelijk geloof in hun rijk verspreiden. Zo ook Bonifatius, die volgens een historische bron tussen 719 en 722 na Chr. in Woerden verbleef om er te prediken. Aangenomen wordt dat door toedoen van Bonifatius in Woerden een kerk is gesticht, zoals missionarissen toen gewoon waren te doen.

Op December 13, 2016