Imagine Ic


Bijlmerplein 393 1102 DK Amsterdam Zuidoost
0204894866 Klik om te bellen

Over Imagine Ic

Imagine IC documenteert, presenteert en bespreekt het dagelijkse leven in de buurt en de stad, met als doel het erfgoed van de stad en het land aan te vullen.

Bij Imagine IC updaten wij de manier waarop cultureel erfgoed van de stad wordt verzameld en dit doen we samen met Amsterdammers.

Imagine IC wil daarbij immaterieel erfgoed integraal onderdeel maken van de verzamelmethode én van de collectie Amsterdam.Hiervoor experimenteren wij in ons ‘laboratorium’. Daarin maken wij samen met andere mensen uit de stad collecties en exposities, die het dagelijks leven in de stad van vandaag documenteren. Jonge mensen nemen hieraan ook deel in het kader van erfgoededucatie en -talentontwikkeling. Voor professioneel publiek uit Amsterdam, het land en de wereld zijn de collecties en exposities cases voor participatieve verzamelmethodologie.

Voor een breder publiek maken ze Imagine IC tot een mix van een archief, een museum en een debatcentrum in de buurt.

Visie op erfgoed

In Amsterdam anno nu leven steeds meer mensen samen die elkaar steeds minder kennen. Oude vanzelfsprekendheden vallen weg; samen leven schuurt. Tegelijkertijd ontstaat offline en online een nieuw dagelijks leven. Imagine IC wil met participatief erfgoedwerk, actuele sociale verhoudingen documenteren. Én verbeteren - doordat heel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is, en zo inzicht verwerven in andermans positie en ambities (empathie).

Imagine IC neemt de Bijlmer – het centrum van óns Amsterdam – tot een case voor de stad. Van hieruit willen wij nieuwe sociale verbindingen maken, met nieuw erfgoed. Wij willen de eigen tijd verzamelen met alle mensen die in de stad zijn en komen.

Veel meer dan over dat verleden, gaat erfgoed dan ook over nu en over later. We bewaren het omdat we er de toekomst mee willen vormgeven.
Daarom moet ‘ons’ erfgoed een stem en een plek bieden aan iedereen.

Foto's

Imagine Ic in het kort

Collectie

Architectuur
Cultuur
Educatie
Fotografie
Geologie
Geschiedenis
Industrieeel erfgoed
Installaties
Kunst
Wisselende tentoonstellingen

Geschikt voor kinderen

Ja

Gratis entree tijdens museumweek

Ja

Onze locatie

Imagine Ic


Bijlmerplein 393 1102 DK Amsterdam Zuidoost
0204894866 Klik om te bellen