Nederlands Zouavenmuseum


Markt 31 4731 HM Oudenbosch
0165313448 Klik om te bellen

Over Nederlands Zouavenmuseum

Het zouavenmuseum is gevestigd in het voormalig raadhuis van Oudenbosch .
Tussen 1860-1870 riep Paus Pius IX alle katholieke jongeren in de gehele wereld op om zijn land te verdedigen tegen de troepen van Victor Emmanuel II.
Met 3200 deelnemers vormden de Nederlanders het grootste contingent.
Oudenbosch was in de jaren 1864-1870 het voornaamste verzamel- en vertrekpunt voor Nederlandse aspirant-zouaven.
In het museum treft u schilderijen, uniformen, wapens en vaandels aan, die herinneren aan het legendarisch geworden zouavenregiment.
Een interessant- en misschien wel het aardigste- gedeelte van de permanente expositie wordt gevormd door talrijke persoonlijke brieven, dagboekjes, foto’s e.d.
Behalve de voorwerpen beschikt het museum over een unieke documentatiecollectie.
Vooral de inschrijfregisters en persoonsdossiers bevatten een schat aan informatie.

Foto's

Nederlands Zouavenmuseum te Oudenbosch

Nederlands Zouavenmuseum in het kort

Collectie

Geschiedenis

Op zoek naar vrijwilligers

Ja

Museumwinkel aanwezig

Ja

Uitleen mogelijk

Ja

Onze locatie

Nederlands Zouavenmuseum


Markt 31 4731 HM Oudenbosch
0165313448 Klik om te bellen